Mosty železniční

  • zpracování všech stupňů projektové dokumentace železničních mostních staveb
  • železniční mosty všech konstrukčních typů a uspořádání, potrubní mosty
  • návrhy rekonstrukcí a sanací stávajících, mnohdy historických mostních staveb a ostatních stavebních částí železničního spodku
  • statická posouzení a výpočty zatížitelností stávajících mostních objektů
  • návrhy speciálního zakládání (mikropiloty, jet grouting atd.)