Občanské a užitkové stavby

 • objekty bytové výstavby a občanské vybavenosti
 • školy, detské centra mládeže, domovy důchodců
 • objekty státní správy
 • zdravotnické zařízení
 • rekonstrukce památkových objektů
 • výpravní budovy železničních stanic a žel. zastávky
 • zastřešení nástupišť a podchodů
 • technologické objekty pro zabezpečovací zařízení ČD
 • mycí haly železničních vozů
 • protihlukové stěny
 • inženýrské sítě, kabelovody
 • statické a technické posudky