Průmyslové stavby

  • sladovny, cukrovary, sila
  • lokomotivní a vozová depa
  • opravny žel. vozů
  • napájecí a spínací stanice, elektrorozvodny 100kV
  • trafostanice
  • stáčecí stanice PHM, sklady hořlavin