Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

"Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc"

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
silnoproudá technologie, silnoproudé rozvody NN a VN
účel: Přípravná dokumentace