Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Dopravní terminál Uherský Brod-II. etapa-část SŽDC

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace
Přípravná dokumentace, Projekt stavby

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Ondřeje Pokorného

Realizace stavby
2014

Charakteristika stavby
Stavba je jednou z dílčích částí stavby přestupního dopravního terminálu v Uherském Brodě. V rámci stavby bylo vybudováno vnější nástupiště s úrovňovým přístupem v prostoru původní nevyužívané nakládací rampy s přímým přestupem na autobusové nástupiště (součást související stavby). Nástupiště je částečně zastřešeno v kooperaci se stavbou zastřešení autobusového terminálu. Současně došlo k úpravě sudé kolejové skupiny včetně úprav technologických zařízení. Snahou byla minimalizace zásahu do zabezpečovacího zařízení stanice, které bylo rekonstruováno v roce 2008 a v rámci stavby bylo pouze v nejnutnějším rozsahu doplněno. Na vybudovaném nástupišti je zřízeno nové osvětlení a rozhlas. V prostoru pod nástupištěm je zřízen kabelovod, do kterého byly přeloženy dotčené sítě z kolejiště. Kabelovod navazuje na původní kabelovod, začínající u nakládací rampy. Rovněž byly zrekonstruovány zpevněné plochy mezi výpravní budovou a novým nástupištěm včetně nově zřízeného centrálního přechodu přes kolej č.2, která byla ve většině své délky rovněž rekonstruována. Centrální přechod se nachází v prostoru pod lávkou pro pěší, která byla vybudována jako 1. část stavby dopravního terminálu. S ohledem na výhledové vybudování jednostranného nástupiště u kol. č. 1 došlo k drobné úpravě konfigurace kolejiště stanice.