Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Elektrizace železniční trati č. 293

Objednatel

Svazek obcí údolí Desné

Stupeň dokumentace

Územně technická studie 2005

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Stanislava Vávry

Předpoklad zpracování přípravné dokumentace

od června 2006

Charakteristika stavby

Cílem stavby je elektrizace železniční trati č. 293 (Železnice Desná), která je v majetku Svazku obcí údolí Desné. Nově elektrizovaná trať naváže v km 13,475 na trať Správy železniční dopravní cesty s.o a Českých drah a.s. Zábřeh na Moravě – Šumperk. Tato navazující trať bude taktéž elektrizována – stavba SŽDC s.o. Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk.

Elektrifikace železniční trati přinese:

  • Zlepšení postavení železniční dopravy a zvýhodní ji, zpříjemní a zjednoduší cestování železnicí.
  • Zvýšení podílu ekologické a hromadné železniční dopravy na dopravní obslužnosti regionu.
  • Zvýšení traťové rychlosti mezi Petrovem nad Desnou a Sobotínem a mezi Petrovem nad Desnou a zastávkou Loučná nad Desnou - Rejhotice.
  • Jednoznačně pozitivní dopad elektrizace trati na životní prostředí, tj. odstranění uvolňování škodlivých emisí do ovzduší vzniklých u vozidel nezávislé trakce, snížení hlučnosti a prašnosti provozem elektrických souprav a zlepšení kultury cestování.
  • Umožní jízdu elektrických souprav v rámci integrovaného dopravního systému olomouckého kraje.