Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

III/44429 Šternberk, Hvězdné údolí, I. etapa

Objednatel
Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace
Dokumentace pro provádění stavby

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavly Juračkové

Realizace stavby
2015

Charakteristika stavby
Rekonstrukce silnice III/44429 v úseku ulice Hvězdné údolí obsahuje především opravu, navýšení a výměnu opěrných zdí, které se nachází v pravém břehu koryta řeky Sitky. Vybudováním zdí a výstavbou strmých 6 svahů se umožnilo rozšíření vozovky silnice na min. šířku 6,5m, ve stísněném prostru v místě zachování stáv.zdi na šířku 6,0m. Podél komunikace je nově doplněn vlevo chodník v místech, kde nyní schází. V ZÚ je osvětlen novým veřejným osvětlením.