Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Infrastruktura – rekonstrukce a úpravy kolejiště

Objednatel

Škoda Auto a. s., Mladá Boleslav

Stupeň dokumentace

projekt staveb 1997–2000

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Stanislava Vávry

Zahájení stavby

1997

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Ve všech případech se jednalo o rekonstrukce a úpravy kolejišť v rozsáhlém areálu Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi:

  • Propojení manipulačních kolejišť závodu včetně odvodnění: 2550 m nových kolejí, 18 ks nových výhybek, nové zabezpečovací zařízení
  • Kolej k objektu nové teplárny 620 m kolejí, 4 výhybky, úpravy koleje v rozmrazovacím tunelu
  • Železniční svršek a spodek – Nová lisovna M 15: 1240 m kolejí, 4 výhybky, 5 přejezdů
  • Železniční svršek a spodek – Hala M 6: 1360 m kolejí, 6 výhybek, 2 přejezdy
  • Zavlečkování překladiště kontejnerů: 1400 m kolejí, 2 výhybky, přejezdová úprava v délce 235 m
  • Rozšíření kolejiště – koleje č. 3, 8, 9, 11: 4670 m kolejí, 8 výhybek
  • Zavlečkování skladu U 33