Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Logistické centrum Praha – Hostivice, TULIPÁN PARK – vlečka

Objednatel

COMAN ČR s. r. o. Praha

Stupeň dokumentace

projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením profesního garanta Ing. Lumíra Holešovského (GP stavby Centroprojekt Zlín a. s. ve sdružení s MCO a. s.)

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Logistické centrum Praha – Hostivice TULIPÁN PARK zahrnuje skladové objekty s využitím pro velkoobchodní činnost, která zahrnuje příjem zboží, skladování, kompletaci zakázek a expedici.

Řešení vlečkového kolejiště pro areál logistického centra je odvozeno od požadavků na obsluhu jejich jednotlivých objektů. Napojení vlečkového kolejiště je navrženo odbočením z jednokolejné neelektrizované trati č. 120 Praha – Chomutov v traťovém úseku Ruzyně – Hostivice v km 12,946.

Vlastní vlečkové kolejiště tvoří dvě koleje a pět jednoduchých výhybek. Vykládka i nakládka železničních vozů bude prováděna pomocí nízkozdvižných a vysokozdvižných čelních elektrovozíků a ručních nízkozdvižných vozíků a to s použitím překlenovacích můstků.