Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Modernizace žst. Kroměříž

Objednatel

SŽDC s.o. a ČD a.s., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace 2006

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., HIP Ing. Dana Bubníková

Stupeň dokumentace

Projekt 2007

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., část zabezpečovací zařízení a elektro SB projekt s.r.o., HIP Ing. Dana Bubníková

Zahájení stavby

4/2008

Ukončení stavby

31/08/2009

Charakteristika stavby

Po dokončení stavby 08/2009 cestujícím slouží modernizovaná železniční stanice Kroměříž. Investorem akce za 444 mil Kč byla SŽDC s.o.. Projekt byl zařazen do seznamu prioritních staveb v rámci Operačního programu doprava . Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem TCHAS, TOMI-REMONT a SIGNALBAU.
Kromě rekonstrukce kolejiště vč. 22ks nových výhybek, z nichž 16ks má elektrický ohřev, byla vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem-oboustranné nástupiště o délce 250m a vnější nástupiště o délce 90m pro vlaky ve směru na Zborovice. Nástupiště jsou vyba-vena dvěma přístřešky pro cestující a novým informačním zařízením . Na stěnách přístřešků jsou umístěny grafické listy s historickými stavbami města Kroměříž.
Modernizace se týkala rovněž technologie-stanice získala moderní zabezpečovací zařízení-elektronické stavědlo obsluhované z jednotného obslužného pracoviště. Rekonstrukcí prošlo i osvětlení stanice, které doplnila osvětlovací věž na hulínském zhlaví.
Dále byla součástí stavby rekonstrukce mostu v km 10,078, podrobnosti jsou uvedeny pod Reference/Mosty a inž. stavby.
Oblast bytové zástavby chrání protihluková zeď o délce 82m.
Kolejiště je nově uspořádáno tak, aby posunující drážní vozidla co nejméně vjížděla do obvo-du železničního přejezdu na frekventované hulínské ulici a neblokovala tak silniční provoz.

Pohled na žst. Kroměříž 08/2009Slavnostní ukončení stavby  24.9.2009 za účasti generálního ředitele SŽDC Ing. Jana Komárka