Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Náměšť na Hané – Loučany, rekonstrukce silnice

Objednatel

Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace

DSP + DZS

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Tomáše Tužína

Zahájení stavby

2008

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce 3,6 km místních komunikací v obcích Náměšť na Hané a Loučany, které tvoří průtah několika silnic III třídy těmito obcemi. Stávající komunikace jsou v havarijním stavu, který byl výrazně zhoršený rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí v nedávné době.

Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci silnice včetně celoplošné sanace a odvodnění podloží ve velmi nepříznivých geologických podmínkách. Silnice bude nově odvodněna, její směrové, výškové a šířkové uspořádání bude nově navrženo v souladu s platnou legislativou, technickými předpisy a moderními poznatky dopravního inženýrství a zajistí tak výrazné zlepšení uživatelského komfortu a bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby budou zcela nově řešené i zastávky autobusové dopravy. V souvislosti se stavbou je řešena rekonstrukce mostu přes říčku Šumici a výstavba zcela nového mostu na místě stávající nevyhovující konstrukce přes potok Baběnec, dále bude rekonstruováno několik zárubních zdí. Spolu se stavbou je řešena řada přeložek inženýrských sítí.

K investici Olomouckého kraje se připojila investice městysu Náměšť na Hané, který v návaznosti na rekonstrukci krajské silnice financuje doplnění parkovacích stání, chodníků a cyklostezky podél všech rekonstruovaných komunikací.
V koordinaci s rekonstrukcí komunikací je navržena kompletní rekonstrukce dvou železničních přejezdů a úprava části železniční tratě mezi těmito přejezdy, která umožní zvýšení traťové rychlosti a zřízení bezstykové koleje. U jednoho přejezdu navíc dojde k rozšíření o zcela novou stezku pro chodce a cyklisty, což vyvolá zřízení nového zabezpečovacího zařízení na tomto přejezdu.

V další etapě se předpokládá kompletní rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka v Náměšti a prodloužení cyklostezky z Náměště až do Loučan.

Stavba tak po dokončení bude znamenat kompletní rekonstrukci celých uličních profilů a všech navazujících objektů v délce několika kilometrů, což je v podmínkách místních komunikací v menších obcích ojedinělý rozsah, který klade velké nároky na dokonalou koordinaci stavby a vyžaduje projednání s řadou soukromých vlastníků přilehlých budov a pozemků.

Dokončení stavby, která byla zahájena v srpnu 2008, je plánováno na konec roku 2009.