Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Obnova železniční tratě č. 293

Objednatel

Svazek obcí údolí Desné

Stupeň dokumentace

projekt stavby 1998 - 2001

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského

Zahájení stavby

1998

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Jedná se o rekonstrukci tratě č. 293, která byla poničena katastrofální povodní v roce 1997 a kterou se rozhodlo tamní sdružení obcí pro své potřeby obnovit a zároveň trať doplnit o čtyři nové zastávky. Jednalo se o úseky o celkové délce 16,646 km.

Stavba byla z důvodu jejího financování rozdělena na šest etap. 1. - 5. etapa projekčně řešila vlastní rekonstrukci tratí a umělých staveb, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V rámci 6. etapy pak byla navrhována obnova pozemních objektů a stávajících budov zastávek.

Pro mimoúrovňové křížení tratě s komunikacemi a vodními toky bylo zapotřebí rekonstruovat celkem sedm železničních mostů.