Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Okružní křižovatka I/47 Hranice na Moravě

Objednatel

LIDL Česká republika, v. o. s.

Stupeň dokumentace

projekt pro realizaci stavby 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Projekt řeší změnu stávající průsečné křižovatky na silnici I/47 v Hranicích na Moravě (vysoce frekventovaná trasa Ostrava - Olomouc) na křižovatku okružní. Na silnici jsou pro provoz vozidel využívány pro každý směr jízdy dva pruhy – proto je okružní křižovatka navržena jako dvoupruhová.

Vlastní vozovka okruhu je navržena jako živičná. Střední ostrov má průměr 40,0 m. V ose silnice I/47 jsou střední dělící pásy provedeny v délce cca 150,0 m a 90,0 m, v šířce 1,5 m. Díky těmto parametrům nově navržená okružní křižovatka vyhovuje pro průjezd cca 15 000 – 20 000 vozidel za 24 hodin i dalšímu výhledu v letech 2005–2010.

V souvislosti s popsanými úpravami jsou dotčeny i stávající inženýrské sítě. Jsou upraveny v souladu s požadavky jejich jednotlivých správců, resp. majitelů.