Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracováno v roce 2012

Řešitelský tým
Generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Hlavní inženýr projektu – Ing. Petr Jemelka

Realizace stavby
rok 2013

Charakteristika stavby
Účelem stavby byla komplexní rekonstrukce liché skupiny kolejí (kol.č.1 a 3 v jižní části železniční stanice včetně výstavby nového komfortního vnějšího nástupiště s výškou 550 mm nad TK a délkou hrany 190m u kol.č.3. Vyvolanou investicí, přinášející však i pozitivní efekt, je úprava  a sanace úrovňových nástupišť u koleje.č.1 a 2. Jihovýchodní část stanice je tedy zrekonstruována v souladu s výhledovým stavem specifikovaným v technicko-ekonomické studii, investice se tedy dá chápat jako první etapa konečného stavu. Rozsah kolejiště se nezměnil, s výjimkou zrušení výhybky č.32 a kusé koleje č. 5b.

Pro lichou skupinu kolejí bude provedeno nové osvětlení. Lokálně jsou navrženy přeložky silnoproudých, zabezpečovacích sdělovacích kabelů.