Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce koleje km 61,600–65,880 trati Valašské Meziříčí – Frýdek Místek

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2005

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Neumanna

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2007

Charakteristika stavby

Jedná se o rekonstrukci traťového úseku délky cca 4,2 km celostátní trati Valašské Meziříčí – Frýdek Místek. Trať je vedena velmi členitým terénem po vysokých násypech a hlubokými zářezy s užitím směrových oblouků malých poloměrů. Bude zde provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, rekonstrukce mostních objektů a úrovňových přejezdů. V rámci stavby budou provedeny i nutné úpravy traťového zabezpečovacího zařízení.