Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce kolejí v žst. Hostašovice

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2004

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Neumanna

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2004

Charakteristika stavby

Železniční stanice Hostašovice je mezilehlou stanicí na trati Valašské Meziříčí – Ostrava s odbočnou tratí do Nového Jičína. Jedná se o rekonstrukci staničních kolejí a výhybek, rekonstrukci nástupišť, mostních objektů a staničního zabezpečovacího zařízení.