Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracován v 03/2014 – 09/2014

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Stanislava Vávry

Plánovaná realizace stavby
v období 06/2015 - 10/2016

Charakteristika stavby
Jedná se o stavbu, která řeší odstranění nevyhovujícího stavu železničního svršku a dalších zařízení železniční dopravní cesty. Stavba leží na kunčickém zhlaví v žst. Ostrava-Vítkovice na dvoukolejné elektrizované celostátní trati Český Těšín – Polanka nad Odrou, odb.Odra – Ostrava-Svinov v km 32,645 až km 34,311. Stavba se nachází na trati TEN-T. Ve stavbě bude řešen železniční svršek a spodek, umělé stavby, trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení. V současné době je zde traťová rychlost 80 km/hod.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících kolejí a výhybek kunčického zhlaví železniční stanice Ostrava-Vítkovice. V rámci stavby bude provedena rekonstrukce navazujících traťových kolejí v úseku žst. Ostrava-Kunčice - žst. Vratimov. Dále budou provedeny nutné rekonstrukční práce na vybraných železničních mostech. Současně bude modernizováno železniční zabezpečovací, sdělovací a silnoproudá zařízení a rozvody, včetně osvětlení. V důsledku instalace nových zařízení budou provedeny nezbytně nutné stavební úpravy ve výpravní budově.

Stavbou bude zvýšena traťová rychlost na 120 km/hod. Výhybky budou vybaveny elektrickým ohřevem výměn včetně ohřevu prostoru žlabových pražců. Všechny koleje a výhybky budou svařeny do bezstykové koleje.