Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce traťové koleje a odvodnění km 0,764–1,860 trati Bylnice – Horní Lideč

Objednatel

SŽDC s.o. v zastoupení ČD a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2003

Řešitelský tým

Ing. Monika Chrenková - hlavní inženýr projektu
Ing. Robert Závodský

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Stavba ČD DDC, Rekonstrukce traťové koleje a odvodnění km 0,764 – 1,860 tratě Bylnice – Horní Lideč je jednou ze souboru staveb realizovaných v rámci rekonstrukcí železničních tratí v oblasti SDC Zlín. Traťová kolej v úseku navrhované rekonstrukce je situována v hlubokém zářezu. Po obou stranách tratě jsou kamenné zárubní zdi s příkopovými zídkami. Kamenné zdivo příkopových zídek bylo silně narušené, místy zborcené. Kolejový rošt byl ve špatném technickém stavu a vyžadoval rekonstrukci.

Obsahem stavby byla rekonstrukce stávajícího železničního svršku a zřízení nového systému odvodnění jako náhrada za zborcené příkopové zídky.