Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce výhybek č. 46–51 v žst. Staré Město

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Parmy

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

PD řešila rekonstrukci výhybek v liché části břeclavského zhlaví žel. stanice Staré Město u Uherského Hradiště. Jedná se o rekonstrukci žel. svršku 6-ti výhybek a z toho vyplývajících napojení na navazující koleje č. 103, 105, 107, 109 a traťovou kolej směr Uherské Hradiště. Současně byla provedena sanace žel. spodku a odvodnění rekonstruovaných kolejí. V návaznosti na kolejové úpravy byly provedeny i nezbytné úpravy zabezpeč. zařízení, ohřevu výhybek a trakčního vedení. Cílem rekonstrukce bylo dosažení kvalitativní změny stávajícího stavu.