Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce výhybek žst. Blatec, 2. stavba

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

přípravná dokumentace 2004
projekt stavby 2005

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., HIP Ing. Petr Jemelka

Realizace

04/2006

Charakteristika stavby

V rámci kolejových úprav byla provedena výměna dvou výhybkových jednotek včetně přípojných polí a sanace spodku v rozsahu vkládaní nových výhybek. Odvodnění bylo realizováno trativodními sběrači s vyústěním na terén. V návaznosti na kolejové úpravy byly provedeny i nezbytné úpravy trakčního vedení, ohřevu výhybek a zabezpečovacího zařízení. Konfigurace zhlaví zůstala zachována. Ve všech ohledech však realizované objekty byly modernizovány dle aktuálně platných norem a standardů. Cílem rekonstrukce nebylo vytvoření nového funkčního celku ale kvalitativní změna stávajícího stavu. Stavba byla provedena v roce 2006 v souladu s projektovou dokumentací. Rekonstrukce přinesla zvýšení komfortu jízdy při průjezdu žst. Blatec a výrazné omezení nákladů na údržbu.