Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce žst. Ostrava, 1. část Ostrava Hrušov – Bohumín Vrbice

Stupeň dokumentace:

Projekt stavby

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Amise Švidrnocha

Předpokládaná realizace:

V letech 2008 - 2009

Charakteristika stavby:

Stavba „Rekonstrukce žst.Ostrava, 1.část Ostrava Hrušov - Bohumín Vrbice“ je realizována v rámci Moravskoslezského kraje. Je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním účelem je rekonstrukce stávající vícekolejné trati.Mimo vybudování nového trakčního vedení se jedná o rekonstrukci vlastní  kolejové dráhy, tj. nutnou rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů - propustků. Stavbou dále dojde k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jedná se, kromě trakce,  zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická.

V rámci nového trasování tj. optimalizace dotčené kolejové trasy hlavních a předjízdných kolejí, byly základními faktory - které zpracovatel akceptoval - směrové a výškové poměry stávající trati, které de facto limitovaly rychlostní návrh. Projektant ve svém řešení dodržel požadavek investora stavby na minimalizaci nutných záborů mimodrážních pozemků.

Celková délka stavby činí

  • 3,143 km