Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice I/44 Rájec–Zábřeh

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (DÚR) 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského (ve sdružení se SUDOP PRAHA a. s.)

Zahájení stavby

2005 (předpoklad)

Ukončení stavby

2007 (předpoklad)

Charakteristika stavby

Silnice I/44 probíhá v úseku Mohelnice – Zábřeh nepřehlednými směrovými oblouky s nedostatečným šířkovým uspořádáním, které naprosto neodpovídá významu komunikace. Současné trasování komunikace ovlivňuje negativně životní prostředí v obcích Libivá, Vlachov, Zvole a Rájec, kterými prochází. Silný silniční provoz ohrožuje bezpečnost chodců a cyklistů.

Předmětem stavby je obchvat obce Rájec v km 0,700-2,806. 781, který je navržen v souladu s jejím územním plánem a s předchozí podrobnou studií z února 1999. Jedná se o komunikaci kategorie S 11,5/80. Začátek úpravy je jižně od obce Rájec, konec obchvatu je u hřbitova v Ráječku u Zábřehu v místě navázání na nově otevřené mimoúrovňové křížení trati.