Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice I/57 Semetín–Bystřička, I. stavba

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín

Stupeň dokumentace

DSP, DZS, RDS a výkon AD

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a SUDOP PRAHA a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského (MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.)

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

Silnice I/57 tvoří severojižní páteřovou komunikaci, spojující Opavu - Fulnek - Nový Jičín - Valašské Meziříčí – Vsetín s ukončením na hranici se Slovenskou republikou. Dopravně nejzatíženější z celé trasy je posledně jmenovaný úsek Valašské Meziříčí - Vsetín.

Předmětem této dokumentace je I. stavba km 8,300 - 10,881 Jablůnka - Semetín, celková délka úpravy je 2,640 km. Navržená výstavba prakticky zahájí přeložku silnice I/57 mimo zastavěné území. Začátek úseku I. stavby je v km 8,300 před MÚK Ratiboř s nadjezdem silnice II/437, další MÚK je v km 9,910. V prostoru lokality Vsetín, Bobrky je předmětná silnice doplněna vpravo o kolektorovou a vlevo o doprovodnou komunikaci, umožňující obsluhu okolní průmyslové a skladové zóny.