Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Technicko-ekonomická studie elektrizace trati Olomouc–Uničov–Šumperk

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stupeň dokumentace

Studie 2006

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., HIP Ing. Dana Bubníková

Charakteristika stavby

Cílem stavby je elektrizace části trati č. 290 Krnov (Hanušovice)-Olomouc hl. n. Celková délka upravované trati je 58,2 km. Trať č. 290 byla uvedena do provozu v r. 1870 (Olomouc-Šternberk) a 1873 Šternberk-Šumperk). Výhledově by trasa měla sloužit jako odklonová-náhrada trati Šumperk-Zábřeh-Olomouc.

Stavba nezahrnuje žst. Olomouc (přípravnou dokumentaci Rekonstrukce žst. Olomouc zpracovala MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. r. 2005–2006), projekt „Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk“ zprac. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. roku 2007, v roce 2008 se předpokládá zahájení stavby.

Studie prokázala možnost zkapacitnění této jednokolejné celostátní trati při zachování jejího vedení ve stávající stopě, současně uvedení trati do normového stavu ve všech profesích. Zřízení nástupišť s bezbariérovým přístupem ve všech stanicích a zastávkách. Pro zajímavost se na řešeném úseku trati Olomouc-Šumperk nachází 53 železničních mostů, 96 žel. propustků, 6 silničních nadjezdů, 39 železničních úrovňových přejezdů.

Elektrizace železniční trati přinese:

  • Zvýšení traťové rychlosti mezi Olomoucí a Šumperkem
  • Zajištění kvalitní dopravní obslužnosti Šumperka, Uničova, Šternberka a mezilehlých obcí, jejich napojení do krajského sídla Olomouce, začlenění do IDSOK
  • Pozitivní dopad elektrizace na životní prostředí - snížení hlučnosti, prašnosti, emisí do ovzduší