Mosty a inženýrské stavby

123456789
2014

Železniční most v km 256,205 trati 1501 Česká Třebová – Praha (podchod pro pěší)

Objednatel: SUDOP Praha a.s., středisko 250 Hradec Králové

2011

Železniční most přes Bečvu v km 183,974 (SO 43-19-10 Žst. Přerov)

Objednatel:  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

2010

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany, Silniční nadjezdy

Objednatel:  SŽDC s.o., Stavební správa Praha

2009

Rekonstrukce mostu v km 5,929 trati Kunovice – Staré Město u UH

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc

2009

Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice

Objednatel: SŽDC s.o., Stavební správa Praha

2009

Modernizace žst. Kroměříž SO 21-19-02 Žst. Kroměříž, most ev. km 10,078

Objednatel: SŽDC s.o. a ČD a.s., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58


123456789