Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD Brno, 1. část odstavného nádraží, I. etapa Mostní a inženýrské objekty v ulici Košuličova

Objednatel

SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 11/2006

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 235 – Mosty I

Zhotovitel objektů

Sdružení Brněnský drak (OHL ŽS, Skanska)

Zahájení stavby

2007

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

V areálu odstavného nádraží v ulici Košuličova bylo navrženo celkem 5 nových mostů a systém nových opěrných zdí, které navazují na jednotlivé mostní objekty.

Pro zajištění přístupu do nového areálu DKV bylo v místě křížení nového systému kolejí odstavného nádraží se samotnou ulicí Košuličovou vybudováno „soumostí“, které tvoří tři nové mostní objekty – Most v km 140,884, Most v km 140,872, Most v km 153,079. Mosty převádějí celkem 5 kolejí a svým šířkovým uspořádáním zohledňují výhledový stav dalších dvou etap výstavby odstavného nádraží. Mosty mají kolmou světlost 9,0 m a světlou výšku 4,4 m. Nosné konstrukce mostů byly navrženy jako železobetonové se zabetonovanou výztuží z ocelových nosníků. Spodní stavba byla navržena rovněž železobetonová a založená na systému velkoprůměrových pilot. Mezi nosnými konstrukcemi byl vynechán prostor pro prosvětlení podjezdu.

Pro zajištění přístupu do ostatních částí odstavného nádraží byly dále zřízeny další dva mosty – Most v km 140,833, stejných parametrů a konstrukcí jako předchozí objekty, na který navazuje z části oblouková opěrná zeď. A dále Most v km 140,930 s kolmou světlostí 5,0 m. Tento objekt byl navržen jako železobetonová rámová konstrukce, plošně založená s rozebíratelnými rovnoběžnými křídly z gabionů – z důvodu následného prodloužení mostu v dalších etapách .

V místech rozdílných výškových úrovní nivelet železničních tratí a souběžných silničních komunikací bylo navrženo celkem 382 m opěrných zdí, které byly navrženy železobetonové úhlové, založené rovněž na velkoprůměrových pilotách, lokálně plošně.

Celkový přehled mostních a inženýrských objektů:

 • SO 01-19-07, Most v km 140,833 (Ing. Jiří Borovička)
  Novostavba železobetonového mostu rozpětí 10,3 m.
 • SO 01-19-08, Most v km 140,872 (Ing. David Pospíšil)
  Novostavba železobetonového mostu rozpětí 10,3 m.
 • SO 01-19-11, Most v km 140,884 (Ing. Petr Vachutka)
  Novostavba železobetonového mostu rozpětí 10,3 m.
 • SO 01-19-12, Most v km 153,089 (Ing. David Pospíšil)
  Novostavba železobetonového mostu rozpětí 10,3 m.
 • SO 01-19-13, Most v km 140,930 (Ing. Pavel Šedivý)
  Novostavba železobetonového mostu rozpětí 5,5 m.
 • SO 01-19-21, Opěrné zdi v ul. Košuličova (Ing. Jiří Chrást)
  Novostavba železobetonového opěrných úhlových zdí.