Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Červenka–Zábřeh – SO 38-19-08 – Propustek km 43,626

Objednatel

ČD DDC, Stavební správa Olomouc, Nerudova1, Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 4/2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby

2008

Ukončení stavby

2008

Charakteristika stavby

Železniční propustek o jednom otvoru převádí 2 traťové koleje přes Rájecký potok. Rekonstrukce propustku spočívala v jeho nahrazení novým železobetonovým rámovým propustkem.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonový rám
  • Kolmá světlost – 1,70 m
  • Délka přemostění – 1,70 m
  • Délka propustku – 12,64 m
  • Šířka propustku – 10,94 m
  • Volná výška – 1,13 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T