Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Červenka–Zábřeh – SO 38-19-12 – Propustek km 49,162

Objednatel

ČD DDC, Stavební správa Olomouc, Nerudova1, Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 4/2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Kučery

Zahájení stavby

2006

Ukončení stavby

2006

Charakteristika stavby

Železniční propustek o jednom otvoru převádí 2 traťové koleje přes drobný místní vodní tok. Rekonstrukce propustku spočívala v jeho nahrazení novým železobetonovým rámovým propustkem.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonový rám
  • Kolmá světlost – 1,70 m
  • Délka přemostění – 2,80 m
  • Délka propustku – 9,80 m
  • Šířka propustku – 9,20 m
  • Volná výška – 1,21 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T