Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Olomouc–Červenka – Mosty a propustky

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby (PS) – Sdružení MCO a.s. a SUDOP Brno spol. s r.o

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – středisko 235

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Jedná se o stavbu na spojovací větvi II. tranzitního koridoru ČD, jejíž délka byla po několika redukcích zkrácena na výsledných 16,323 km. Celková délka hlavních kolejí je cca 32,65 km. Trať je navržena na rychlost 160 km/hod. V rámci předmětné stavby bylo řešeno celkem 39 PS a 127 SO.

Pro mimoúrovňové křížení tratě s komunikacemi a vodními toky je projektově řešeno celkem 21 železničních mostů a propustků. Dále jsou nově navrženy 3 silniční nadjezdy nad tratí a podchod na nástupiště ve Štěpánově. Na trati jsou navrženy protihlukové stěny v celkové délce 1756 m. Předmětný traťový úsek je elektrizován. Trakční vedení splňuje parametry stejnosměrné trakční soustavy 3 kV. Inženýrské sítě řeší zásobování elektrickou energií, vodou a plynem, svádění srážkových vod, přenos informací pro řízení a obsluhu, telekomunikační spojení.

Celkový přehled mostních objektů zpracovávaných na MCO a.s. středisko 235:

 • SO 21-19-01, Olomouc - Štěpánov, most v km 82,484 (Ing. Eliška Chrástová)
  Výměna nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků včetně zřízení nových úložných prahů a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 21-19-02, Olomouc - Štěpánov, most v km 80,188 (Ing. Jiří Borovička)
  Výměna nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků včetně zřízení nových úložných prahů a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 21-19-03, Olomouc - Štěpánov, most v km 79,157 (Ing. Pavel Šedivý)
  Výměna nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků včetně zřízení nových úložných prahů a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 22-19-03, Žst. Štěpánov, podchod v km 76,881 (Ing. Pavel Šedivý)
  Nový železobetonový podchod.