Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Přerov–Olomouc – SO 15-19-03 Brodek u Přerova – Grygov, propustek v km 193,975

Objednatel

České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2/2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2006

Charakteristika stavby

Železniční propustek o jednom otvoru převádí dvoukolejnou železniční trať přes místní občasnou vodoteč. Rekonstrukce propustku spočívala ve výměně stávající železobetonové nosné konstrukce za novou železobetonovou desku a vybudování nových opěr založených na mikropilotách.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonová deska
  • Založení spodní stavby – železobetonová spodní stavba založená na mikropilotách
  • Délka přemostění – 2,00 m
  • Délka propustku – 12,66 m
  • Délka nosné konstrukce – 3,72 m
  • Rozpětí – 2,80 m
  • Šířka propustku – 11,16 m
  • Volná výška – 2,56 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T