Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

D8, Stavba 0807/I Trmice–Knínice, část A – hlavní trasa km 76,556–88,800 – SO A 201 Most na D8 v km 76,922 přes ul. Žižkovu a trať ČD

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2007

Charakteristika stavby

Jedná se o mostní objekt na dálnici D8 u Ústí nad Labem. Na mostní konstrukci výrazně zasahují křižovatkové větve MÚK Trmice.

Mostní objekt o šikmostí 62 g se skládá ze dvou v příčném řezu samostatných mostů. Mosty převádí dálnici D8 přes ulici Žižkovu a jednokolejnou trať ČD.

Nosnou konstrukci mostů tvoří spojitý nosník o čtyřech polích z monolitického dodatečně předpjatého betonu s průřezem ve tvaru nízkého dvoutrámu. Rozpětí polí levého mostu je 19.0 + 28.0 + 28.0 + 24.0 m. Výška průřezu je 1.20 m, šířka trámů 2.50 m. Výstavba nosné konstrukce probíhala postupně po polích ve čtyřech etapách.

Vnitřní podpěry tvoří monolitické sloupy s oválným průřezem. Každý sloup je založen na samostatné patce podepřené čtyřmi velkoprůměrovými pilotami prům. délky 12.0 m.

Vozovka netuhá s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Svodidlo na mostě železobetonová typu New Jersey prefabrikovaná volně položená na římsách. Na levé římse osazena protihluková stěna výšky 4.0 m.