Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Modernizace trati Kralupy nad Vltavou – Vraňany – SO 30-16-47 Zárubní zeď km 446,459–447,045

Objednatel

METROSTAV a. s. Divize 3

Stupeň dokumentace

projekt stavby 2001

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Chrásta

Zahájení stavby

2001

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

V návaznosti na směrové a výškové úpravy železniční koleje (přeložka trati) byla provedena sanace svahu vlevo trati, která omezila rozsah zemních prací, zajistila potřebnou stabilitu svahu a současně omezila trvalé zábory pozemků.

Sanace svahu byla provedena kombinací několika typů geotechnických konstrukcí:

  • ochranou svahu drátokamennou matrací
  • zajištění svahu obkladní zdí (hřebílkovaný svah) betonovanou metodou stříkaného betonu
  • vyztužený svah (opěrné stěny VsoL max. výšky 9 m), zemní blok vyztužený polymerovými pásy kotvenými do betonových prefabrikovaných lícních dílců (2000 m²)
  • max. výška zajištěného svahu - 26,5 m
  • celková délka - 586 m