Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Modernizace trati Praha Bubeneč – Kralupy n. Vlt., 1. část SO 451 Železniční most v km 432,202, přestavba na propustek

Objednatel

České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 9/2001

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby

2001

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Železniční propustek o jednom otvoru převádí dvoukolejnou železniční trať přes místní občasnou vodoteč. Rekonstrukce mostu spočívala v jeho nahrazení novým trubním propustkem vloženým do stávajícího otvoru mostu.

  • Typ nosné konstrukce – obetonovaná keramická trouba
  • Vnitřní průměr trouby – 1,40 m
  • Délka přemostění – 1,40 m
  • Délka propustku – 15,18 m
  • Šířka propustku – 15,18 m
  • Volná výška – 1,40 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T