Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Modernizace úseku tratě Studénka–Ostrava – SO 84-16-03, výhybka Polanka n. O., úprava propustku v km 38,878

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

projekt stavby 2000

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Davida Pospíšila

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Železniční propustek o jednom otvoru v žst. Polanka nad Odrou převádí železniční trať Polanka n.O.- Český Těšín přes vodoteč Rezávka. Rekonstrukce propustku spočívala ve výměně dosavadního nefunkčního trubního propustku za nový rámový propustek o světlosti 2,0 m. Výstavba propustku proběhla pod ochranou mostního provizoria MP KNO 15.

  • Délka přemostění 2,113 m
  • Délka propustku 10,18 m
  • Délka nosné konstrukce 2,747 m
  • Rozpětí 2,30 m
  • Šikmost propustku 72°
  • Šířka propustku 7,20 m
  • Výška propustku 3,90 m
  • Plocha nosné konstrukce propustku 30,145 m²
  • Zatížení propustku vlakem ČSD T podle ČSN 73 6203/1986 včetně změn a) b)