Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Modernizace žst. Kroměříž SO 21-19-02 Žst. Kroměříž, most ev. km 10,078

Objednatel

SŽDC s.o. a ČD a.s., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2007

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Dušana Šembery

Zhotovitel

SSŽ

Zahájení stavby

2009

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

Železniční most o jednom otvoru převádí jednokolejnou železniční trať Kojetín – Valašské Meziříčí přes meliorační svodnici tzv. Wolfův splávek. Rekonstrukce mostu spočívala v podchycení spodní stavby mikropilotami, zbudování nových úložných prahů a závěrných zdí, rozšíření dosavadní nosné konstrukce, výměny mostnic a provedení nové PKO.

  • Typ nosné konstrukce – ocelová, hlavní nosníky
  • Založení spodní stavby – mikropiloty
  • Délka přemostění – 9,8 m
  • Délka mostu – 15,4 m
  • Kolmá světlost – 9,8 m
  • Délka nosné konstrukce – 11,8 m
  • Rozpětí – 10,9 m
  • Šířka mostu – 6,48 m
  • Volná výška otvoru – 1,85 m
  • Zatížení mostu – spodní stavba - vlak ČSD Z, nosná konstrukce D4/120