Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Most evid. č. 44436-1 Bělkovice

Objednatel

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Olomouc

Stupeň dokumentace

realizační dokumentace stavby 2003

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Chrásta

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2004

Charakteristika stavby

Silniční most přes Trusovický potok, o jednom otvoru, jednopodlažní s horní mostovkou, trvalý, prostorově zakřivený, šikmý, s normovou zatížitelností, masivní, železobetonový, otevřeně uspořádaný.

  • Nosná konstrukce – železobetonový rám
  • Délka přemostění - 16,347 m
  • Světlost mostu (kolmá) - 12,0 m
  • Šířka mezi zvýšenými obrubami - 7,8 m
  • Šikmost mostu pravá - 47,3212°
  • Šířka mostu - 9,4 m
  • Výška mostu - 3,444 m
  • Plocha nosné konstrukce mostu - 170,29 m²
  • Zatížení mostu třídy A podle ČSN 736203/1986 včetně změn a) b)