Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trať. úseku Zábřeh–Krasíkov, ŽST Zábřeh n. M., Opěrná zeď v km 39,042–39,232

Objednatel

České dráhy s.o., DDC o.z., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Odpovědný projektant objektu:
Ing. Robert Závodský
Odpovědný projektant stavby:
Ing. Jiří Syrový (GP stavby SUDOP PRAHA, a. s. ve spolupráci s MCO a. s.)
Zhotovitel:
Viamont DSP

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

Opěrná zeď v délce 192 m (190 m – měřeno v ose koleje č. 1), složená z dilatačních celků a 10 m. Zeď je navržena železobetonová úhlová z vodostavebního betonu. Po délce jsou jednotlivé dílce vzájemně odkloněny, vytvářejí polygon kopírující oblouk koleje. Výška zdi je proměnná (průměrně 6,7 m), kopíruje klesání koleje.

Z důvodu dodržení min. vzdálenosti 5,0 m od břehové hrany je konstrukce zdi v délce cca 80,0 m řešena s oboustranně vyloženou konzolou (kolej v této části vedena po konstrukci opěrné zdi). Vzhledem k vysoké hladině spodní vody a problematickému zajištění stavební jámy je opěrná zeď založena na pilotách. V celé délce zdi je navržena protihluková stěna výšky 2,5 m.

Návrhové zatížení zatěžovacím schématem ČD- T a schématem SZS.

Traťová rychlost v úseku opěrné zdi:

  • 115 km/h pro klasické soupravy
  • 120 km/h pro klasické soupravy výjimečně
  • 140 km/h pro soupravy s naklápěcími skříněmi