Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice

Objednatel

SŽDC s.o., Stavební správa Praha

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 9/2005

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 235 – Mosty I

Zahájení stavby

2008

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

V rámci stavby bylo zpracováno na MCO celkem cca 40 mostních a inženýrských objektů:

 • SO 94-20-03 Železniční most v ev. km 146,394 (Ing. David Pospíšil)
  Dosavadní kamenná klenba.
  Navržená sanace: hloubkové spárování kamenných konstrukcí, odláždění prostoru říms a křídel, osazení nových odvodňovačů.
 • SO 94-20-04 Železniční most v ev. km 147,163 (Ing. David Pospíšil)
  Dosavadní kamenná klenba.
  Hloubkové spárování a injektáž, osazení nových odvodňovacích kanálků, otrýskání a přezdění křídel, odláždění koryta potoka, odláždění prostoru říms.
 • SO 94-20-05 Železniční most v ev. km 147,601 (Ing. David Pospíšil)
  Dosavadní kamenná klenba.
  Přestavba klenby na most z prefabrikovaných dílů, proinjektování dosavadní klenby a nových klenbových prvků, osazení odvodňovací trubky, odláždění okolí vyústění mostu kamenem.
 • SO 94-20-06 Železniční most v ev. km 149,065 (Ing. Dušan Šembera)
  Kamenná klenba.
  Sanace nosné konstrukce, očištění a přespárování kamenného zdiva, zajištění trhlin spirálovou výztuží a proinjektování zdiva klenby v místě trhliny, osazení odvodňovací trubky
  Sanace spodní stavby, očištění a hloubkové přespárování kamenného zdiva, zajištění trhlin spirálovou výztuží a proinjektování zdiva v místě trhlin, částěčné přezdění pohledových ploch, očištění a přeskládání římsových desek.
 • SO 94-20-07 Železniční most v ev. km 149,953 (Ing. Petr Vachutka)
  Kamenná klenba.
  Injektáž, hloubkové spárování a očištění nosné konstrukce, osazení odvodňovacích kanálků.
  Hloubkové spárování a očištění spodní stavby, částečné přezdění pohledových ploch, očištění a přeskládání římsových desek.
 • SO 94-24-01 Obkladní zeď v km 145,645-145,697 (Ing. Petr Vachutka)
  Obkladní zeď z kamenného zdiva
  Rekonstrukce zdi: odstranění vegetace, odbourání kamenného zdiva, provedení odvodňovacích vrtů, provedení svorníků, přibetonování ŽB stěny, provedení typového úhelníkového zábradlí.
 • SO 95-20-01 Železniční most v km 150,215 (Ing. Pavel Šedivý)
  Novostavba-výstavba podchodu pro pěší.
 • SO 95-20-02 Železniční most v km 150,550 (Ing. Jiří Borovička)
  Kamenná klenba
  Sanace kleneb a spodní stavby spárováním, přezdění vypadaných a vyboulených kamenů,
  Rekonstrukce odláždění koryta, nové odláždění na vtokové a výtokové straně.
 • SO 96-20-02 Železniční most v ev. Km 151,726 (Ing. Robert Závodský)
  Předpjatá prefabrikovaná konstrukce
  Částečné odbourání stávající opěry, osazení nového úložného prahu, povrchové úpravy replofilací, demontování odtokového potrubí.
 • SO 96-20-03 Železniční most v km 151,970 (Ing. Pavel Šedivý)
  Novostavba-výstavba nového podchodu pro pěší.
 • SO 96-20-04 Železniční most v ev. km 152,049 (Ing. Jiří Borovička)
  Kamenná klenba prostá
  Nová žb deska se zabetonovanými nosníky, nové úložné prahy.
  Sanace spodní stavby mikropilotami, spárováním, přezděním a vypadaných kamenů.
 • SO 96-20-05 Železniční most v ev. km 152,100 (Ing. Robert Závodský)
  Předpjatá prefabrikovaná konstrukce.
  Sanace nosné konstrukce, křídel a opěr replofilací, výměna hydroizolace, odvodnění, ložisek,odvodění za rubem opěr, nové zábradlí.
 • SO 96-20-07 Železniční most v ev. km 152,820 (Ing. Jiří Borovička)
  Kamenná klenba.
  Sanace injektáží a hloubkovým spárováním, odstranění kamenných říms a nahrazení ŽB římsami, nová plovoucí hydroizolace.
 • SO 96-20-08 Železniční most v ev. km 152,955 (Ing. Jiří Borovička)
  Kamenná klenba
  Na stávající konstrukci nová ŽB deska, nové konzolovitě vyložené římsy, očištění a hloubkové přespárování stávajících opěr a křídel, přezdění ubouraných částí průčelních zdí, odláždění nových svahů, nové zábradlí.
 • SO 96-20-11 Železniční most v ev. km 153,478 (Ing. Petr Vachutka)
  Kamenná klenba prostá
  Očištění hloubkové spárování nosné konstrukce a spodní stavby, osazení odvodňovacích kanálků, částečné přezdění pohledové plochy, očištění a přeskládání římsových desek, pročištění dosavadních odvodňovacích otvorů, odláždění nad římsami.
 • SO 96-20-13 Železniční most v ev. km 154,245 (Ing. Jaroslav Sedláček)
  Kamenná klenba prostá.
  Očištění tlakovou vodou a hloubkové přespárování kamenného zdiva, objekt opatřen nasazenou ŽB vanou+izolací, sanace klenby nadbetonováním armovanou deskou, římsy opatřeny protihlukovou stěnou, nové pohledové strany upraveny pohledovým betonem nebo obkladem.
 • SO 96-20-14 Železniční most v ev. km 154,602 (Ing. Petr Vachutka)
  Kamenná klenba prostá.
  Hloubkové spárování a cementová injektáž nosné konstrukce, osazení odvodňovacích kanálků, očištění a hloubkové spárování spodní stavby, cementová injektáž opěr vč. Základů, nadbetonování svahových křídel, očištění a přeskládání římsových desek, odláždění nad římsami kolem říms křídel a nové ŽB římsy.
 • SO 96-20-16 Železniční most v ev. km 155,395 (Ing. Marian Hollý)
  Kamenná klenba prostá.
  Očištění tlakovou vodou a hloubkové přespárování kamenné klenby, cementová injektáž klenby a opěr, objekt opatřen ŽB vanou+izolací, sanace klenby nadbetonováním armované desky, římsy opatřeny protihlukovou stěnou, nové pohledové strany upraveny pohledovým betonem nebo obkladem, odvodnění trubkou.
 • SO 96-20-17 Železniční most v ev. km 155,716 (Ing. Jiří Borovička)
  Kamenná klenba.
  Hloubkové spárování stávající kamenné konstrukce, odstranění stávajích kamenných říms a nahrazení železobetonovými, plovoucí hydroizolace nad stávající klenbou.
 • SO 96-20-18 Železniční most v ev. km 156,590 (Ing. David Pospíšil)
  Ocelová trámová plnostěnná bez mostovky.
  Výměna stávajících nosných konstrukcí za novou ocelobetonovou desku, nové úložné prahy, sanace podzákladí stávajících opěr mikropilotami.
 • SO 96-21-06 Propustek v ev.km 154,982 (Ing. Robert Závodský)
  Kamenná klenbová konstrukce.
  Hloubkové spárování a dozdění nosné konstrukce, spodní stavby, křídel, odláždění svahů za římsami a křídly, přeskládání římsových desek, úprava odláždění koryta, osazení PHS nad propustkem.
 • SO 96-24-02 Obkladní zeď v km 155,930-156,004 (Ing. Petr Vachutka)
  Obkladní zeď
  Odstranění vegetace, odebrání části zeminy a případně zvětralé skály, demolice stávající obkladní zdi, odstranění části skalního masívu, provedení svorníků ve skalním masivu, osazení drenážní rohože, betonáž základového pásu pod zeď, provedení obkladní zdi z pohledových tvarovek.