Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší – SO 13-19-18 Mosty u Jablunkova - Jablunkov Návsí, žel. most v km 298,230

Objednatel

SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 4/2007

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Petra Vachutky

Zahájení stavby

2008

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

Nový železniční most o jednom otvoru převádí dvoukolejnou železniční trať přes potok Kostkov a místní komunikaci.

Jedná se o železobetonový monolitický polorám se šikmými až kolmými masivními křídly.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonový monolitický polorám
  • Založení spodní stavby – plošné
  • Délka přemostění – 14,50 m
  • Délka mostu – 21,85 m
  • Délka nosné konstrukce – 17,70 m
  • Rozpětí – 14,3 m
  • Šířka mostu – 11,63 m
  • Volná výška – 5,70 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T