Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší – SO 14-19-06 Žst. Jablunkov Návsí, Železniční most v km 299,725

Objednatel

SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 4/2007

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby

2008

Ukončení stavby

2008

Charakteristika stavby

Železniční most o jednom otvoru převádí železniční trať přes vodní tok Rohovec.

Dosavadní nosná ocelová konstrukce byla nahrazena novou železobetonovou deskou se zabetonovanými nosníky uloženou na nových úložných prazích. Dosavadní kamenná spodní stavba a základová spára byla sanována mikropilotáží.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonová deska se zabetonovanými nosníky
  • Založení spodní stavby – železobetonová na velkoprůměrových pilotách
  • Délka přemostění – 13,10 m
  • Délka mostu – 27,76 m
  • Délka nosné konstrukce – 16,26 m
  • Rozpětí – 14,3 m
  • Šířka mostu – 11,62 m
  • Volná výška – 2,5 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T