Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati Zábřeh na Moravě (včetně) – Krasíkov (mimo) – Mosty a propustky zpracovávané na MCO

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002 – SUDOP Praha a.s.

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – středisko 235

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2007

Charakteristika stavby

Projekt zpracovala společnost SUDOP Praha a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Jiřího Syrového.

Stavba řešila optimalizaci 14,636 km dlouhého úseku dvoukolejné železniční trati. Stavba byla rozdělena do 4 úseků a zahrnula rekonstrukci dvou mezistaničních úseků, dvou žel. stanic - Hoštejn a Zábřeh na Moravě a jedné zastávky - Lupěné. Součástí stavby byly rovněž dvě významné přeložky trati v délkách 1 800 m a 2 570 m a tři objekty tunelů v souhrnné délce 964 m. Cílem optimalizace bylo zvýšení traťové rychlosti na rychlost 120 km/hod. pro klasické soupravy, dosažení třídy zatížení D 4 UIC a prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC - GC. Dalšími význačnými součástmi stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce 27 železničních mostů, výstavba a sanace opěrných a zárubních zdí, přeložky silnic, modernizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, trakčního vedení, zařízení energetiky a elektrotechniky. V žst. Zábřeh na Moravě bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště s podchodem pro cestující a nová budova pro umístění technologických zařízení, v žst. Hoštejn pak nová nástupiště blíže k obci a byly provedeny stavební úpravy ve stávající výpravní budově. V areálu měnírny a rozvodny Hoštejn byly provedeny úpravy pro zvýšení jejího výkonu.

Celkový přehled mostních objektů zpracovávaných na MCO a.s. středisko 235:

 • SO 41-19-02, ŽST Zábřeh na Moravě, žel. most v km 40,286 (Ing. David Pospíšil)
  Sanace dosavadních konstrukcí.
 • SO 41-19-03, ŽST Zábřeh na Moravě, žel. most v km 39,914 (Ing. David Pospíšil)
  Nová nosná konstrukce – železobetonová klenba.
 • SO 41-19-06, ŽST Zábřeh na Moravě, propustek v km 39,425 (Ing. Pavel Šedivý)
 • SO 41-19-07, ŽST Zábřeh na Moravě, opěrná zeď v km 39,042 - 39,232 (Ing. Robert Závodský)
  Nová železobetonová úhlová zeď.
 • SO 41-19-10, ŽST Zábřeh na Moravě, žel. most - podchod v km 39,730 (Ing. Pavel Šedivý)
  Nový železobetonový podchod.
 • SO 42-19-05, Zábřeh - Hoštejn, žel. most v km 37,046 (Ing. Jiří Borovička)
  Výměna nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků včetně zřízení nových úložných prahů a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 42-19-07, Zábřeh - Hoštejn, žel. most v km 36,084 (Ing. Eliška Chrástová)
  Výměna nosné konstrukce za novou ze zabetonovaných nosníků včetně zřízení nových úložných prahů a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 42-19-14, Zábřeh - Hoštejn, žel. most v km 32,304 (Ing. Jiří Chrást)
  Výměna nosné konstrukce na čtyřpólovém mostě za novou ocel-betonovou zpraženou konstrukci, včetně zřízení nových úložných prahů na opěrách a pilířích a sanace dosavadní spodní stavby.
 • SO 42-19-15, Zábřeh - Hoštejn, žel. most v km 35,884 (Ing. Jiří Borovička)
  Výměna úložných bloků pro uložení trakčních stožárů.