Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace traťového úseku Zábřeh–Krasíkov, SO 42-19-05 Zábřeh–Hoštejn, žel. most v km 37,046

Objednatel

České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 4/2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

Železniční most o jednom otvoru převádí dvoukolejnou železniční trať přes místní komunikaci. Rekonstrukce mostu spočívala ve výměně stávající železobetonové nosné konstrukce za novou železobetonovou desku se zabetonovanými nosníky a podchycení stávající spodní stavby mikropilotami.

  • Typ nosné konstrukce – železobetonová deska se zabetonovanými nosníky
  • Založení spodní stavby – kamenná spodní stavba na mikropilotách
  • Délka přemostění – 5,60 m
  • Délka mostu – 17,66 m
  • Délka nosné konstrukce – 7,62 m
  • Rozpětí – 6,60 m
  • Šířka mostu – 19,03 m
  • Volná výška – 2,59 m
  • Zatížení mostu – vlak ČSD T