Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace traťového úseku Zábřeh–Krasíkov – SO 42-19-14 Zábřeh–Hoštejn, žel. most v km 32,304

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením odpovědného projektanta stavebního objektu Ing. Jiřího Chrásta

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2006

Charakteristika stavby

Objekt se nachází v mezistaničním úseku Zábřeh na Moravě – Hoštejn. Vzhledem k tomu, že nosná konstrukce mostu byla bez kolejového lože, což nevyhovovalo podmínkám provozu na optimalizované trati ČD, byla navrhnuta výměna nosné konstrukce za konstrukci s kolejovým ložem.

Nový stav

Jednotlivé nosné konstrukce byly provedeny jako spojité spřažené nosníky o čtyřech polích. Konstrukce je vždy tvořena 4 ocelovými nosníky tvaru I spřaženými s železobetonovou deskou mostovky. Uložení konstrukcí je na opěrách i pilířích kolmé. Spodní stavba je podchycena mikropilotami. Stávající zdivo injektováno a hloubkové přespárováno. Sřední pilíř P2 bude zcela přestavěn.

Základní parametry trati a mostu

 • Traťová rychlost - 150 km/h pro klasické soupravy, 150 km/h pro soupravy s naklápěcí skříní
 • Návrhové zatížení - 2. třída (schémata ČD T + SZS)
 • Trakce - elektrická stejnosměrná
 • Počet kolejí - 2
 • Svršek - UIC 60 na pražcích B91S/1
 • Poloměr oblouku - kol. č. 1 - přímá, kol. č. 2 do km 32,298 971 (k. č. 2) přímá, od km 32,298 971 (k. č. 2) oblouk R=12000 m
 • Převýšení - 0 mm
 • Sklonové poměry -  0 promile (vodorovná)
 • Překonávaná překážka - řeka Moravská Sázava a její inundační území
 • Úhel křížení - cca 50°
 • Volná výška - cca 3,20m
 • Počet otvorů - 4
 • Šikmost mostu -  49°24´51´´
 • Prostorové uspořádání - MPP 3,0
 • Počet mostních otvorů - 4
 • Délka přemostění - kolej č. 1 - 66,767 m, kolej č. 2 - 66,862 m
 • Délka mostu -  84,675 m
 • Rozpětí - 18,38 + 17,32 + 17,5 + 17,8 m
 • Stavební výška - 1795 mm
 • Šikmost mostu - 49°24´51´´
 • Šikmost nosné konstrukce -  90°
 • Úhel křížení s přemosťovanou překážkou - cca 50°
 • Šířka mostu -  11,58 m
 • Volná výška pod mostem - cca 3,2 m