Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Přeložka silnice III/05013 včetně podjezdu pod tratí ČD v Uh. Hradišti – SO 01 Most v km 1,858 Kunovice – Staré Město

Objednatel

Město Uherské Hradiště

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro zadání stavby

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Schrotta.
Projektant SO 01 Most v km 1,858 Kunovice-Staré Město - Ing. David Pospíšil

Zahájení stavby

2005

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

Hlavním důvodem výstavby podjezdu bylo odstranění významné dopravní závady při křížení železniční tratě a snadnějšímu dopravnímu napojení západní části města Uherské Hradiště. V souvislosti s výstavbou podjezdu se provedly rovněž úpravy ulice Jiřího z Poděbrad spočívající ve vybudování cyklistických stezek a parkovacích míst.

Charakteristika SO 01 Most v km 1,858 Kunovice - Staré Město:
Nová mostní konstrukce převádí jednokolejnou železniční trať Kunovice – Staré Město přes komunikaci III/05013.

 • Nosná konstrukce: zabetonované ocelové nosníky
 • Uložení nosné konstrukce: elastomerová ložiska
 • Spodní stavba: úložné prahy vetknuté do velkoprůměrových pilot
 • Křídla: svahová šikmá
 • Rozpětí: 15,7 m
 • Počet otvorů: 1
 • Délka mostu: 23,2 m
 • Výška mostu: 6,1 m
 • Délka pilot: 10,5 m
 • Průměr pilot: 1,22 m
 • Šikmost mostu: 77,6 ?
 • Počet kolejí na mostě: 1
 • Zatěžovací schéma: zatěžovací vlak ČSD Z
 • Podjezdná výška: 4,418 m