Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce mostu přes Berounku v Lahovicích

Objednatel

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením profesního garanta Ing. Lumíra Holešovského (GP stavby VPÚ DECO PRAHA, a. s. ve spolupráci s MCO a. s.)

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Silniční most přes vodoteč a pozemní komunikaci, o pěti otvorech, jednopodlažní s horní mostovkou, trvalý, prostorově zakřivený, šikmý, s normovou zatížitelností, masivní, plnostěnný, otevřeně uspořádaný s neomezenou volnou výškou.

Každý směr komunikace je na samostatné nosné konstrukci.
Zatížení mostu třídy A podle ČSN 6203/1986 včetně změn a) b) a zvláštní souprava podle čl. 90.