Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce mostu v km 3,844 trati Bylnice - Horní Lideč

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Davida Pospíšila

Zahájení stavby

2002

Ukončení stavby

2002

Charakteristika stavby

Železniční most o jednom otvoru v obci Brumov-Bylnice převádí železniční trať Bylnice – Horní Lideč přes místní komunikaci. Rekonstrukce mostu spočívala ve výměně nosné konstrukce, kterou tvoří deska se zabetonovanými nosníky o světlosti 4,0 m a v sanaci spodní stavby injektáží. Délka stavebních prací na nosné konstrukci byla limitována jen devítidenní výlukou železniční trati.

  • Délka přemostění 3,98 m
  • Délka mostu 14,9 m
  • Délka nosné konstrukce 6,08 m
  • Rozpětí 3,98 m
  • Šikmost mostu 90°
  • Šířka mostu 5,765
  • Výška mostu 4,975 m
  • Plocha nosné konstrukce mostu 43,00 m²
  • Zatížení mostu vlakem ČSD Z podle ČSN 73 6203/1986 včetně změn a) b)