Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce mostu v km 8,729 trati Bylnice – Horní Lideč

Objednatel

České dráhy a.s., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2003

Řešitelský tým

Odpovědný projektant stavby:
Ing. Robert Závodský (GP stavby MCO a. s.)

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2003

Charakteristika stavby

Sanace klenutého jednootvorového mostu. Most převádí jednu kolej přes účelovou komunikaci (lesní cestu). Poruchy na mostě se projevovaly na spodní straně vlevo trati (most ve směru kolmém k trati ve spádu 18 %). Trhliny vypovídaly o dodatečném sedání základů a o tlaku sesouvajícího se náspu. V místě mostního objektu velmi nepříznivé geologické poměry.

  • Počet otvorů - 1
  • Délka přemostění - 3,00 m
  • Délka mostu - 9,60 m
  • Výška mostu - 14,20 m
  • Volná výška pod mostem - 3,70 m
  • Šikmost mostu - 68,0 st.
  • Šířka mostu - 28,10 m