Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce železničního svršku Kostelec n.H. – Ptení, 2. stavba

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby (PS) - 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – středisko 235

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2004

Charakteristika stavby

Jedná se o rekonstrukci železničního svršku, která zahrnula i rekonstrukci některých mostních objektů.

Celkový přehled mostních objektů zpracovávaných na MCO a.s. středisko 235:
(Ing. Jiří Borovička a Ing. Pavel Šedivý)

 • SO 101, Železniční most v km 12,866
  Výměna mostnic a ložisek a sanace dosavadní ocelové konstrukce
 • SO 102, Železniční most v km 13,606
  Sanace dosavadní ocelové konstrukce a výměna podlahových plechů
 • SO 103, Železniční most v km 15,066
  Sanace dosavadní ocelové konstrukce
 • SO 104, Železniční most v km 15,426
  Rekonstrukce dosavadní cihelné klenby a šířková úprava nosné konstrukce novými římsovými nosníky
 • SO 105, Železniční most v km 15,752
  Rekonstrukce dosavadní cihelné klenby a šířková úprava nosné konstrukce novými římsovými nosníky
 • SO 106, Sanace a úpravy propustků
  Nové propustky a sanace dosavadních nevyhovujících propustků