Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Sil. č. II/437 Hošťálková, most evid. č. 437-031

Objednatel

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení + realizační dokumentace stavby 2004

Řešitelský tým

Mostní objekt byl řešen kolektivem odborných projektantů pod vedením Ing. Františka Opletala aut. Ing.

Zahájení stavby

2004

Ukončení stavby

2005

Charakteristika stavby

Silniční most přes potok Ratibořka, o jednom otvoru, rámový, šikmý, s normovou zatížitelností, masivní, železobetonový, otevřeně uspořádaný.

  • Nosná konstrukce – železobetonový rám
  • Délka přemostění – 14,00 m
  • Světlost mostu (kolmá) – 14,0 m (7,00 m)
  • Šířka mezi zvýšenými obrubami – 7,5 m
  • Šikmost mostu pravá – 30,0°
  • Šířka mostu – 11,00 m
  • Výška mostu – 3,8 m
  • Plocha nosné konstrukce mostu – 200 m²
  • Zatížení mostu třídy A podle ČSN 736203/1986 včetně změn a) b)