Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

120 sociálních bytů, Valašské Meziříčí

Objednatel

Město Valašské Meziříčí

Stupeň dokumentace

Studie 1997

Řešitelský tým

Architektonický ateliér pod vedením Ing. arch. Milana Obenause.

Zahájení stavby

Zatím nerealizováno

Charakteristika stavby

Návrh využívá pro zástavbu volné plochy stávajícího sídliště z přelomu 70-tých a 80-tých let a vytváří spojovací článek směrem k řadové zástavbě rodinných domů v přilehlé lokalitě. Zástavba je řešena jako kompaktní, vytváří společné komunitní prostory jako náměstí a ulice s průchody, důležitou roli hraje také liniová a rekreační zeleň. Architektura objektů je střídmá a vychází vstříc ekonomicky nenáročným stavebním technologiím.